معنی و ترجمه کلمه گوشت دودزده خوک به انگلیسی گوشت دودزده خوک یعنی چه

گوشت دودزده خوک

westphalian ham

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها