معنی و ترجمه کلمه گوشت ران و گرده به انگلیسی گوشت ران و گرده یعنی چه

گوشت ران و گرده

haunch

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها