معنی و ترجمه کلمه گوشت رفته به انگلیسی گوشت رفته یعنی چه

گوشت رفته

emaciated

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها