معنی و ترجمه کلمه گوشت ریز به انگلیسی گوشت ریز یعنی چه

گوشت ریز

grating

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها