معنی و ترجمه کلمه گوشت سرخ شده در دیگ به انگلیسی گوشت سرخ شده در دیگ یعنی چه

گوشت سرخ شده در دیگ

pot roast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها