معنی و ترجمه کلمه گوشت سرخ کرده به انگلیسی گوشت سرخ کرده یعنی چه

گوشت سرخ کرده

fry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها