معنی و ترجمه کلمه گوشت سینه به انگلیسی گوشت سینه یعنی چه

گوشت سینه

brisket

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها