معنی و ترجمه کلمه گوشت غاز به انگلیسی گوشت غاز یعنی چه

گوشت غاز

goose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها