معنی و ترجمه کلمه گوشت نوبالا آورى به انگلیسی گوشت نوبالا آورى یعنی چه

گوشت نوبالا آورى

granulation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها