معنی و ترجمه کلمه گوشت نو به انگلیسی گوشت نو یعنی چه

گوشت نو

granulation tissue

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها