معنی و ترجمه کلمه گوشت پخته نازک با خردل به انگلیسی گوشت پخته نازک با خردل یعنی چه

گوشت پخته نازک با خردل

stroganoff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها