معنی و ترجمه کلمه گوشت پشت مازوى گاو به انگلیسی گوشت پشت مازوى گاو یعنی چه

گوشت پشت مازوى گاو

filet mignon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها