معنی و ترجمه کلمه گوشت پشت مازو به انگلیسی گوشت پشت مازو یعنی چه

گوشت پشت مازو

tenderloin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها