معنی و ترجمه کلمه گوشت پوره دار به انگلیسی گوشت پوره دار یعنی چه

گوشت پوره دار

tendinous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها