معنی و ترجمه کلمه گوشت کمر گوسفند یا خوک به انگلیسی گوشت کمر گوسفند یا خوک یعنی چه

گوشت کمر گوسفند یا خوک

sirloin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها