معنی و ترجمه کلمه گوشت گاو بریان شده به انگلیسی گوشت گاو بریان شده یعنی چه

گوشت گاو بریان شده

club steak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها