معنی و ترجمه کلمه گوشت گندیده به انگلیسی گوشت گندیده یعنی چه

گوشت گندیده

carrion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها