معنی و ترجمه کلمه گوشت گوزن به انگلیسی گوشت گوزن یعنی چه

گوشت گوزن

venison

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها