معنی و ترجمه کلمه گوشت گوساله سرخ کرده در روغن خودش به انگلیسی گوشت گوساله سرخ کرده در روغن خودش یعنی چه

گوشت گوساله سرخ کرده در روغن خودش

fricandeau

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها