معنی و ترجمه کلمه گوشت گوسفند به انگلیسی گوشت گوسفند یعنی چه

گوشت گوسفند

mutton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها