معنی و ترجمه کلمه گوشمال دادن به انگلیسی گوشمال دادن یعنی چه

گوشمال دادن

punish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها