معنی و ترجمه کلمه گوشه اى به انگلیسی گوشه اى یعنی چه

گوشه اى

angular
angulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها