معنی و ترجمه کلمه گوشه خلوت به انگلیسی گوشه خلوت یعنی چه

گوشه خلوت

ivory tower

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها