معنی و ترجمه کلمه گوشه دارى به انگلیسی گوشه دارى یعنی چه

گوشه دارى

angularity
piquancy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها