معنی و ترجمه کلمه گوشه دار کردن به انگلیسی گوشه دار کردن یعنی چه

گوشه دار کردن

corner
point

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها