معنی و ترجمه کلمه گوشه سنج به انگلیسی گوشه سنج یعنی چه

گوشه سنج

goniometer
protractor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها