معنی و ترجمه کلمه گوشه لوله بخارى به انگلیسی گوشه لوله بخارى یعنی چه

گوشه لوله بخارى

inglenook

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها