معنی و ترجمه کلمه گوشه نشینى کردن به انگلیسی گوشه نشینى کردن یعنی چه

گوشه نشینى کردن

cloister

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها