معنی و ترجمه کلمه گوشه نشینى به انگلیسی گوشه نشینى یعنی چه

گوشه نشینى

seclusion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها