معنی و ترجمه کلمه گوشه و کنایه و استهزاء به انگلیسی گوشه و کنایه و استهزاء یعنی چه

گوشه و کنایه و استهزاء

irony


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها