معنی و ترجمه کلمه گوشه پیما به انگلیسی گوشه پیما یعنی چه

گوشه پیما

goniometer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها