معنی و ترجمه کلمه گوشه پیما به انگلیسی گوشه پیما یعنی چه

گوشه پیما

goniometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها