معنی و ترجمه کلمه گوشه گذاشتن به به انگلیسی گوشه گذاشتن به یعنی چه

گوشه گذاشتن به

corner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها