معنی و ترجمه کلمه گوشه یا زاویه بین شاخه یا برگ با محورى که از آن منشعب مى شود به انگلیسی گوشه یا زاویه بین شاخه یا برگ با محورى که از آن منشعب مى شود یعنی چه

گوشه یا زاویه بین شاخه یا برگ با محورى که از آن منشعب مى شود

axil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها