معنی و ترجمه کلمه گوشى ضربان سنج به انگلیسی گوشى ضربان سنج یعنی چه

گوشى ضربان سنج

stethoscope

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها