معنی و ترجمه کلمه گوشى به انگلیسی گوشى یعنی چه

گوشى

aural
auric
auricular
otic
receiver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها