معنی و ترجمه کلمه گوشک دار به انگلیسی گوشک دار یعنی چه

گوشک دار

auriculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها