معنی و ترجمه کلمه گوش ایستنده به انگلیسی گوش ایستنده یعنی چه

گوش ایستنده

eavesdropper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها