معنی و ترجمه کلمه گوش برى کردن به انگلیسی گوش برى کردن یعنی چه

گوش برى کردن

grift
shark
swindle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها