معنی و ترجمه کلمه گوش بریدن به انگلیسی گوش بریدن یعنی چه

گوش بریدن

fleece

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها