معنی و ترجمه کلمه گوش بر به انگلیسی گوش بر یعنی چه

گوش بر

fraud
swindler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها