معنی و ترجمه کلمه گوش بزنگى به انگلیسی گوش بزنگى یعنی چه

گوش بزنگى

lurch
vigilance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها