معنی و ترجمه کلمه گوش به زنگ به انگلیسی گوش به زنگ یعنی چه

گوش به زنگ

alert
presentient
quivive
vigilant
wakeful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها