معنی و ترجمه کلمه گوش خراش به انگلیسی گوش خراش یعنی چه

گوش خراش

loud
strident

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها