معنی و ترجمه کلمه گوش دادن به به انگلیسی گوش دادن به یعنی چه

گوش دادن به

harken
hear
hearken

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها