معنی و ترجمه کلمه گوش دادن به انگلیسی گوش دادن یعنی چه

گوش دادن

auscultate
hark
listen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها