معنی و ترجمه کلمه گوش ماهى به انگلیسی گوش ماهى یعنی چه

گوش ماهى

branchia
escallop
scallop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها