معنی و ترجمه کلمه گوش ها را تیز و راست کردن به انگلیسی گوش ها را تیز و راست کردن یعنی چه

گوش ها را تیز و راست کردن

cock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها