معنی و ترجمه کلمه گول زنى به انگلیسی گول زنى یعنی چه

گول زنى

dupery
humbuggery
seduction
sharp practice
trickery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها