معنی و ترجمه کلمه گول زنک به انگلیسی گول زنک یعنی چه

گول زنک

lure
trinket

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها