معنی و ترجمه کلمه گول زن به انگلیسی گول زن یعنی چه

گول زن

faitour
fraudulent
skinner
swindler
trappy
tricker
trickster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها